Pages

WELCOME TO MY BLOG

Friday, February 3, 2012

Perkahwinan itu ibadat

Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah Ijab dan Qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah

Hukum asal bagi perkahwinan adalah HARUS. Namun hukum ini boleh bertukar kepada wajib,sunat,haram dan makruh mengikut beberapa situasi.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...