Pages

WELCOME TO MY BLOG

Friday, October 7, 2011

Intipati Belanjawan 2012


Kerajaan memperkenalkan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) bagi menggantikan Sistem Saraan Malaysia (SSM) dengan menyediakan gaji sebaris dengan pembaharuan lebih radikal.
“Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam berteraskan merit untuk kakitangan kerajaan menggantikan sistem lama SSM. Sistem ini akan menaikkan gaji maksimum tiap gred,” kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak

Antara intipati yang dibentangkan adalah:-

BAJET 2012 | Mulai tahun depan, kenaikan gaji tahunan penjawat awam akan ditingkatkan antara RM80 hingga RM320 mengikut gred.

BAJET 2012 | Semua pelajar sekolah rendah dan menengah akan menerima Wang Bantuan Persekolahan sebanyak RM100 yang akan dibayar melalui Bank Simpanan Nasional (BSN).

BAJET 2012 | Bagi mengenang jasa Polis Khas dan Polis Tambahan pada zaman darurat, kerajaan akan memberi insentif RM3,000 kepada setiap bekas anggota polis

BAJET 2012 | Pencarum KWSP boleh daftar awal giliran ibadat Haji melalui penghadangan Akaun 2 sebanyak RM1,300.

BAJET 2012 | Pemberian baucar buku RM200 kepada semua pelajar warganegara Malaysia di institusi pengajian tinggi awam & swasta tempatan, matrikulasi & tingkatan 6

BAJET 2012 | Kakitangan kerajaan akan mendapat tambahan BONUS setengah bulan gaji (minimum RM500) bersama gaji bulan Disember 2011. Pesara kerajaan juga akan menerima bayaran bantuan RM500.

BAJET 2012 | RM100 diberi secara one off kepada pelajar sekolah rendah dan menengah seorang.

BAJET 2012 | Bonus RM500 untuk Penjawat Awam dan Pesara Kerajaan akan dibayar pada gaji bulan Disember.

BAJET 2012 | RM200 Juta akan disediakan untuk melatih belia yang telah meninggalkan sekolah melalui Program Strategik untuk Belia 1Malaysia (SAY 1Malaysia)

BAJET 2012 | Bantuan sebanyak RM500 akan diberi kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah.

BAJET 2012 | Rancangan Tebatan Banjir akan dilaksanakan di Perlis, Perak dan Johor untuk membantu 4 Juta penduduk yg masih tinggal di kawasan berisiko.

BAJET 2012 | Pelepasan cukai sedia ada ke atas caruman Skim Persaraan Swasta diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan pesara.

BAJET 2012 | Warga emas berumur 60 Tahun ke atas akan dikecualikan caj pendaftaran pesakit luar di semua hospital & klinik kesihatan.

BAJET 2012 | RM15 Juta akan diperuntukkan untuk membina gelanggang futsal agar matlamat “Satu Gelanggang Satu Mukim” dapat dicapai.

BAJET 2012 | Kerajaan akan menyediakan perkhidmatan suntikan percuma imunisasi HPV di seluruh negara untuk mengatasi kanser servik..

BAJET 2012 | Bagi membantu pemilik teksi bajet persendirian menghadapi kos operasi tinggi, mereka akan dibantu dengan pengecualian cukai pembelian teksi.

BAJET 2012 | Untuk membantu golongan gelendangan, Kerajaan akan menyediakan pusat khidmat bantuan sosial dikenali sebaga Anjung Singgah.

BAJET 2012 | Kerajaan akan memansuhkan yuran pendidikan rendah & menengah di semua sekolah kerajaan.

BELANJAWAN 2012 | Umur bersara wajib kakitangan awam dinaikkan dari umur 58 tahun kepada 60 tahun.

BAJET 2012 | Mulai 2012, Kerajaan akan memperkenalkan Skim Perkhidmatan Baru Awam menggantikan Skim Saraan Malaysia di mana kenaikan Gaji Tahunan penjawat awam akan ditingkatkan antara RM80 hingga RM320 mengikut gred. 600,000 pesara kerajaan juga akan mendapat kenaikan pencen pesara sebanyak 2% setahun.

BAJET 2012 | RM181.6 bilion untuk perbelanjaan mengurus & RM51.2 bilion untuk perbelanjaan pembangunan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...